Jaarlijkse vaccinatie


Voorkomen is beter dan genezen

Vaccinaties bevatten dode of onschadelijk gemaakte ziekteverwekkers. Na het vaccineren gaat het lichaam hiertegen antilichamen en afweercellen maken. Deze kunnen de ziekteverwekker onschadelijk maken. Wanneer een dier daadwerkelijk in aanraking komt met de ziekteverwekker, dan kan het afweersysteem de ziekte direct aanpakken. Het dier wordt dan niet ziek of krijgt minder ernstige symptomen.

Een dier is na de vaccinatie voor een bepaalde periode beschermd tegen de betreffende ziekteverwekkers. Om het effect van de vaccinatie te behouden, zijn er herhalingsvaccinaties nodig. Een jong dier zal in de eerste periode van zijn leven herhaaldelijk gevaccineerd moeten worden. Deze herhaaldelijke vaccinaties zijn nodig om een basis afweer te ontwikkelen. Daarnaast verschilt het per dier wanneer de bescherming van de moeder afneemt en uw dier zelf afweer kan gaan afbouwen. Ook daarom wordt er op meerdere momenten gevaccineerd.

Tijdens het vaccinatiebezoek van uw huisdier aan onze praktijk voeren wij een algemeen onderzoek uit, om vast te stellen of hij of zij gezond is, zodat er veilig gevaccineerd kan worden. We willen mogelijke negatieve effecten van de vaccinatie tot een absoluut minimum beperken en vinden dat we dat, vooral aan u en uw huisdier, verplicht zijn. Daarnaast is dit een moment om het gewicht en gebit te controleren, eventuele vragen van u te bespreken en u te adviseren over parasietenbestrijding en dergelijke. Vandaar dat het tarief van het vaccinatiebezoek is opgebouwd uit een consult én een vaccinatie, waarbij de prijs van de vaccinatie afhankelijk is van welke noodzakelijk is (in overleg met u) en absoluut concurrerend.

Net zo belangrijk is het om niet meer te vaccineren dat strikt noodzakelijk is. In onze praktijk enten we volgens een veilig en effectief vaccinatieschema.


Vaccinatie
hond

Het is belangrijk om uw hond te beschermen tegen ernstige besmettelijke ziektes zoals Parvo, Hondenziekte (Distemper), de ziekte van Weil (Leptospirose) en besmettelijke leverziekte.
Op 6 weken leeftijd vaccinatie tegen
Hondenziekte / Parvo

Op 9 weken leeftijd vaccinatie tegen Parvo / ziekte van Weil

Op 12 weken leeftijd vaccinatie tegen Hondenziekte / besmettelijke leverziekte / Parvo / ziekte van Weil

Op 1 jaar leeftijd vaccinatie tegen Hondenziekte / besmettelijke leverziekte / Parvo / ziekte van Weil

Op 2 jaar leeftijd vaccinatie tegen ziekte van Weil

Op 3 jaar leeftijd vaccinatie tegen ziekte van Weil

Op 4 jaar leeftijd vaccinatie tegen Hondenziekte / besmettelijke leverziekte / Parvo / ziekte van Weil

Enzovoort.

Naast deze ziektes is er ook vaccinatie mogelijk tegen Parainfluenza en Bordetella (neusdruppel of injectie). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als uw hond naar een pension gaat of als uw hond op een hondencursus / hondenschool zit. Om uw hond mee te nemen naar het buitenland is een vaccinatie tegen Rabiës (hondsdolheid) verplicht. Dit geldt ook al voor landen als Duitsland en België. De vaccinatie geeft bescherming 21 dagen nadat de dierenarts hem gegeven heeft en werkt 3 jaar. Voor andere eisen van elk individueel land kunt u kijken op de website van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren; www.licg.nlTiteren door middel van ‘vaccicheck’.

VACCICHECK! Inenten of titeren? Voor de Vaccicheck kunt u op woensdag, donderdag en vrijdagochtend op afspraak bij ons terecht.

Voor deze test wordt er een beetje bloed afgenomen bij uw hond en met 21 minuten is de uitslag bekend. Het bloedonderzoek kan de antistoffen bepalen voor de parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte. Zijn er voldoende antistoffen aanwezig, dan hoeft uw hond dat jaar geen cocktail enting te krijgen. Op deze manier wordt uw hond alleen ingeënt tegen die ziekten waartegen de bescherming onvoldoende is. Hoe lang die titers op niveau blijven bij het individuele dier is echter niet bekend. Dus ook niet hoe vaak we moeten titeren om tijdig een daling te signaleren. Men zou kunnen starten met titeren 3 jaar na de vaccinatie tegen Hondenziekte en Parvo.


De ziekte van Weil
De ziekte van Weil (Leptospirose) is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie en
is een zoönose. Dit laatste betekent dat zowel dieren als mensen de bacterie op kunnen lopen en elkaar kunnen besmetten. Via de urine verlaten de zogenaamde leptospiren het lichaam van een geïnfecteerd dier. Water waar urine van ratten in zit, bijvoorbeeld kleine plasjes buiten of sloot- en vijverwater, is een belangrijke bron van infectie. De bacteriën worden opgenomen via de slijmvliezen en wondjes, maar ook via de huid. Als uw hond Leptospirose oploopt kan dit nier- en leverfalen geven. Jaarlijks vaccineren is dus noodzakelijk! Niet alleen om uw hond en andere dieren te beschermen, maar ook om de mensen in de buurt van de hond te beschermen.

Kennelhoest
Kennelhoest is een ziekte waarbij onder andere Parainfluenza (virus) en Bordetella (bacterie) een belangrijke rol spelen. Uw hond wordt ziek door besmetting vanuit een andere hond en soms indirect via besmetting van voorwerpen of mensen. Het komt niet zoals de naam zegt alleen in kennels voor, maar ook op bijvoorbeeld hondenscholen en uitlaatveldjes kan uw hond ermee in contact komen.

Niet vaccineren is geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten zoals van het Parvovirus, met veel leed of dodelijke afloop als gevolg . Leed dat met één prikje zo simpel had kunnen worden voorkomen. Zorg dat u achteraf geen spijt krijgt en geef uw huisdier de zorg en bescherming die deze nodig heeft.


Vaccinatie kat

Er zijn enkele ziektes bij de kat waar tegen het belangrijk is te vaccineren. Kattenziekte is een virusinfectie die verwant is aan het Parvovirus bij de hond en kan zorgen voor een ernstige maagdarmklachten zoals braken en diarree wat kan leiden tot uitdroging. Niesziekte is een ziekte van de luchtwegen waarbij veel factoren en ziekteverwekkers een rol spelen. Ook hiertegen is het mogelijk uw kat te vaccineren. Mocht uw kat toch niesziekte krijgen dan is het verstandig om hem/haar na te laten kijken door uw dierenarts. Niesziekte kan namelijk chronisch worden en daardoor levenslang klachten geven. Wij adviseren het volgende vaccinatieschema;

Op 9 weken leeftijd vaccinatie tegen kattenziekte en niesziekte

Op 12 weken leeftijd vaccinatie tegen kattenziekte en niesziekte

Op 1 jaar leeftijd vaccinatie tegen kattenziekte en niesziekte

Op 2 jaar leeftijd vaccinatie tegen niesziekte

Op 3 jaar leeftijd vaccinatie tegen niesziekte

Op 4 jaar leeftijd vaccinatie tegen kattenziekte en niesziekte

Enzovoort

Voor een verblijf in het pension kan daarnaast nog een neusdruppel vaccinatie tegen Bordetella nodig zijn. Indien u uw kat mee neemt naar het buitenland (dit geldt ook al voor Duitsland en België) dan is een Europees paspoort en Rabiës vaccinatie (hondsdolheid) verplicht. Deze vaccinatie dient minimaal 21 dagen voor uw reis gegeven worden. Voor overige eisen omtrent reizen naar het buitenland met uw kat willen we u verwijzen naar de website van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren: www.licg.nl.
Voor verdere informatie omtrent deze of andere vaccinaties kunt u zich wenden tot onze praktijk.


Vaccinatie konijn

Er zijn twee ziektes waar we konijnen tegen vaccineren: myxomatose en RHD. Beide ziektes zijn dodelijk en kunnen snel verlopen. Wij adviseren daarom het volgende vaccinatieschema;

Jonge konijn (< 10 weken)
        Vaccinatie tegen RHD-2 vanaf 30 dagen oud, herhalen na 6 weken, daarna elke 6 maanden
        Vaccinatie tegen myxo-RHD op 5 weken leeftijd, jaarlijks herhalen

Konijnen (> 10 weken oud)
        Vaccinatie tegen RHD-2, elke 6 maanden herhalen
        Vaccinatie tegen myxo-RHD, jaarlijks herhalen

De vaccinatie tegen myxo-RHD geeft bescherming binnen 3 weken, de vaccinatie tegen het nieuwe RHD-2 virus binnen 7 dagen.Tijdens het vaccinatiebezoek van uw huisdier aan onze praktijk voeren wij een algemeen onderzoek uit, ook op de entdag, om vast te stellen of hij of zij gezond is, zodat er veilig gevaccineerd kan worden.

sida en gatos