Oogheelkunde


Een oog is een belangrijk en een gevoelig orgaan. Oogaandoeningen kunnen met medicatie en chirurgisch worden behandeld, afhankelijk van het probleem.

Medicamenteus

- Bindvliesontsteking (conjunctivitis) is een pijnlijke ontsteking meestal door een bacteriële infectie, kou/tocht, stof ed. Hierbij is het van belang het oog schoon te maken met afgekoeld gekookt water en te zalven met een geschikte oogzalf

- Hoornvliesontsteking (keratitis) kan ontstaan door verwonding of trauma van buiten af, entropion (naar binnen krullend ooglid) of droge ogen door bijvoorbeeld onvoldoende traan productie. De behandeling is dus afhankelijk van de oorzaak.

- Glaucoom of groene staar is een vaak acuut optredende oogaandoening, welke indien deze niet snel gediagnosticeerd en behandeld wordt, tot blindheid kan leiden. Verhoogde oogdruk kan o.a ontstaan door ontstekingsverschijnsel of lensproblemen zoals staar. Het is erg belangrijk om de oorzaak te achterhalen en de oogdruk te verlagen om het zicht en soms zelfs het oog te behouden. Als de oogdruk te lang hoog blijft kan het dier blijvend blind worden (Dat kan al na een paar dagen!) Bij oogproblemen en een verdenking op groene staar is het dus van belang om de oogdruk te onderzoeken.


Onderzoek is van groot belang (voor keuze van medicatie):


- Het meten van de oogdruk is technisch niet eenvoudig en goede apparatuur is daardoor zeer belangrijk. Mediscent heeft hiervoor de nieuwste digitale TonoVet plus oogdrukmeter, waarmee we zonder verdoving zeer snel en betrouwbaar de oogdruk kunnen meten. Groot voordeel is, dat hiermee ook kleinste afwijkingen in een zeer vroeg stadium betrouwbaar gemeten kunnen worden. Hiermee is de kans dat we op tijd zijn om blindheid te voorkomen nog groter.

- Traanproductie meting door middel van Schirmers-test

- Beschadiging van hoornvlies door middel van Fluoresceine kleurtestChirurgisch

Ooglidcorrecties en operaties kunnen uitgevoerd worden om meerdere redenen zoals entropion (naar binnen krullen van ooglidrand), ectropion (naar buiten krullen / hangen van het ooglid), hordeolum (ontsteking van kliertje in ooglidrand), tumor van ooglidrand of een verwonding van ooglidrand.


Entropion met daardoor veroorzaakte hoornvlies zweer; cornea ulcus (zichtbaar gemaakt met de kleurstof fluoresceïne).