Röntgenonderzoek


Een modern digitaal röntgenapparaat heeft vele voordelen ten opzichte van een “gewoon” röntgenapparaat. De röntgenfoto's hoeven niet meer ontwikkeld te worden en de röntgenstralen worden opgevangen met fosforplaten. De beelden worden met een scanner afgelezen en vervolgens in de computer opgeslagen. Deze methode is milieu- en arbeidsvriendelijker, omdat er geen chemicaliën gebruikt worden.

De straling die gebruikt wordt is dezelfde als bij gewone röntgenopnames. Daarentegen is de kwaliteit van de foto’s veel beter en met digitale fotografie is er veel meer mogelijk:


  • De beelden zijn snel te bekijken.
  • De beelden kunnen zo nodig aangepast worden in contrast en belichting
  • Details zijn uit te vergroten
  • Er kunnen metingen verricht worden


Digitale foto’s zijn ook makkelijker en beter op te slaan, dit is handig voor de kliniek omdat röntgenfoto’s worden bewaard in het digitale dossier van uw huisdier en zo dus altijd direct weer oproepbaar zijn. Bovendien kunnen we de beelden makkelijk digitaal versturen zodat u de beelden thuis kunt nazien.

Voor een goede foto moet uw dier mooi stil liggen. Daarom kan het nodig zijn om een lichte narcose toe te dienen. Nadat de foto’s zijn gemaakt, nemen wij uitgebreid de tijd om de foto te beoordelen en om deze door te spreken met u als eigenaar. Wij vinden het heel belangrijk dat u goed inzicht krijgt in wat er speelt omdat u pas dan een goede beslissing kunt nemen voor een eventuele behandeling van uw dier.

Thorax gezonde hond