Vaccinatie

Om ziektes te voorkomen is het noodzakelijk dat het paard regelmatig wordt ingeënt.


Vaccinaties bij u op locatie.


Influenza
Deze zeer besmettelijke ziekte wordt veroorzaakt door een virus en komt voor bij paarden, pony’s en ezels over de hele wereld. Om te zorgen voor een goede afweer tegen dit virus, dient elk paard gevaccineerd te worden tegen influenza.

Voor het veulen geldt dat de eerste enting op een leeftijd van zes maanden toegediend moet worden. Na een maand volgt de tweede enting en vervolgens na 6 maanden de derde enting.

Voor wedstrijdpaarden geldt een verplichte jaarlijkse hervaccinatie (binnen 365 dagen) na een correcte basisenting. De basisenting bestaat uit een dubbele vaccinatie met een tussentijd van minimaal 21 en maximaal 91 dagen. Paarden met een startbewijs voor internationale wedstrijden dienen zelfs twee keer per jaar gevaccineerd te worden.

Optimaal is om bij een drachtige merrie 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum de vaccinatie tegen influenza en tetanus te herhalen. Tegen de tijd dat het veulen geboren wordt, zijn er voldoende antistoffen gevormd en kunnen deze via de biest aan het veulen doorgegeven worden.

Tetanus
Tetanus is een vaak fataal verlopende neurologische aandoening die veroorzaakt wordt door een toxine, geproduceerd door de bacterie Clostridium tetani. Een infectie kan ontstaan na een diepe steekwond (bv nageltred) of na een wondinfectie met veel weefselverval. In de wond vermeerdert de bacterie zich en produceert vervolgens een gifstof (toxine), waardoor een algehele spierverkramping in het lichaam optreedt, vaak beginnend bij de kauwspieren. Een preventieve enting is dus van levensbelang, waardoor een goede bescherming gewaarborgd is.

Rhinopneumonie
Rhinopneumonie is een virusziekte bij het paard, die drie verschijningsvormen kent:
verkoudheidsvorm
abortusvorm
neurologische vorm


Het is mogelijk uw paard te vaccineren tegen rhinopneumonie. Deze vaccinatie kan een infectie niet voorkomen, maar wel de ziekteverschijnselen en virusuitscheiding van rhinovirussen sterk verminderen.