Rat

Aandoeningen aan de luchtwegen komen veel voor bij ratten. Van milde symptomen (niezen en tranende ogen) tot ernstige ademhalingsproblemen (benauwde, piepende of rochelende ademhaling). De rat vermagerd maar heeft meestal nog een goede eetlust. Oorzaken zijn stof, tocht, stress, ouderdom, virussen, bacteriën of schadelijke stoffen (ammoniak). Er is geen therapie die de rat helemaal beter maakt maar de symptomen zijn te verminderen met medicatie en aanpassingen in de huisvesting zoals bodembedekking gebruiken die stofvrij is.Rat